Dla inwersorów, funduszy inwestycyjnych

Patent jest opakowaniem ludzkiej kreatywności, który odpowiednio przygotowany, ochroniony jest podobny do papieru wartościowego.

Zadnie inwestorów jest wyszukiwanie i tworzenie okazji pomnażania kapitału przy minimalizacji kosztów. Dla spółek technologicznych ważnym obszarem działalności jest budowanie i zarządzanie własnością intelektualną. Dobre zarządzanie może doprowadzić do wzrostu wartości akcji tak jak miało to w przypadku wielu firm np. Gillette czy spółek przyjętych przez liderów rynku. W przypadku zaniedbań na tym polu może doprowadzić do straty rynku a nawet zamknięciu swojej działalności.

Bezpośrednio na wartość i atrakcyjność inwestycyjną spółek ma wpływ zdobycie i utrzymanie monopolów jaką dają patenty, czy skuteczną ochronę marki lub pozyskanie finansowania na innowacje w spółce.

Wspierając podnoszenie wartości spółek proponujemy w szczególności usługi:

Audyt własności przemysłowej / intelektualnej w przedsiębiorstwie
Opracowywanie strategii budowania wartości firmy poprzez IP
Ocena i wycena własności intelektualnej i przemysłowej

Wsparcie oferujemy poprzez: doradztwo biznesowe, szkolenia kadry kierowniczej, oceną przez pryzmat wartości własności intelektualnej w podmiocie.