Dla jednostek naukowych, uczelni, instytutów

Efektywna komercjalizacja rezultatów prac badawczych gwarantuje uczelni dodatkowe przychody pasywne, pozyskiwanie finansowania na B+R

To co obejmujemy teraz to promowanie jednostek o dużym potencjale badawczym jak to ma miejsce np. w promowaniu jednostek z kategorią powyżej lub równą B w Dużym Bonie. Komercjalizacja rozwiązań jest jednym z elementów oceny jednostek naukowych, która w najbliższym czasie będzie miała największy w pływ na pozyskiwanie finansowania. Widzimy to  również w niesymetrycznych źródłach finansowania w roku 2015 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1,732 mld zł zaś Narodowe Centrum Nauki 915 mln zł. Dlatego warto zacząć dzisiaj działać.

W swojej ofercie dla jednostek naukowych mamy:

  • szkolenia z własności intelektualnej dla pracowników uczelniami
  • wsparcie w dobrym transferze technologii
  • audycie własności intelektualnej
  • zarządzanie własnością intelektualną uczelni