Kontakt

 Marifa Zarządzanie Własnością Intelektualną Sp. z o.o.

ul. Strzegomska 138/IV p, 54-429 Wrocław

NIP: 8971796483, REGON: 022338696, KRS: 0000496387

e-mail: biuro@marifa.pl

Telefon: +48  668 419 147

Marifa Zarządzanie Własnością Intelektualną Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138/IV p, 54-429 Wrocław ( dawna siedziba ul. Rynek 36/37, 50-102 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496387; NIP 897 179 64 83; wysokość kapitału zakładowego wynosi 5 000.00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.